تماس با ما

تماس با ما:
آدرس: خیابان معلم شمالی، جنب راهنمایی رانندگی، ستاد مرکزی دانشکده علوم پزشکی مراغه، حوزه ریاست
تلفن: 37256920 داخلی 217
شماره فکس:
37256919-041