اعضا و دبیر شورای پیام گزاران سلامت

نام و نام خانوادگی سازمان
فریده ارواح اداره صنعت، معدن و تجارت
ناصر قهرمان اداره ورزش و جوانان
الهام مستی بنیاد شهید و ایثارگران
مهدیه حجازی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی
لطف اله پیرامون آموزش و پرورش
سجاد شریفی راهداری و حمل و نقل جاده ای
علویه کریمی فرمانداری شهرستان ویژه مراغه
سعید صادقی اداره حفاظت از محیط زیست
صدیقه صلواتی (دبیر شورای پیام گزاران سلامت شهرستان) دانشکده علوم پزشکی مراغه
خانم حاجیه کوهدرق رادیوشهر مراغه