اعضا و دبیر شورای پیام گزاران سلامت

نام و نام خانوادگی سازمان
فریده ارواح اداره صنعت، معدن و تجارت
ناصر قهرمان اداره ورزش و جوانان
الهام مستی بنیاد شهید و ایثارگران
مهدیه حجازی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی
لطف اله پیرامون آموزش و پرورش
سجاد شریفی راهداری و حمل و نقل جاده ای
علویه کریمی فرمانداری شهرستان ویژه مراغه
سعید صادقی اداره حفاظت از محیط زیست
صدیقه صلواتی (دبیر شورای پیام گزاران سلامت شهرستان) دانشکده علوم پزشکی مراغه