تماس با ما


تماس با ما:
آدرس: خیابان معلم شمالی، جنب راهنمایی رانندگی، ستاد مرکزی دانشکده علوم پزشکی مراغه، حوزه ریاست
تلفن: ۳۷۲۵۶۹۲۰ داخلی ۲۱۷
شماره فکس:
۳۷۲۵۶۹۱۹-۰۴۱