اداره آمار و فناوری اطلاعات دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه

لینکهای آی تی


شبکه ملی اطلاعات دانشکده علوم پزشکی مراغه راه اندازی گردید

شبکه ملی اطلاعات دانشکده علوم پزشکی مراغه راه اندازی گردید
1397/09/21

سرپرست جدید اداره های آمار و فناوری اطلاعات، منابع فیزیکی و طرح های عمرانی و مدیریت دانشجویی و فرهنگی دانشکده معرفی شدند

به گزارش روابط عمومی، در مراسمی که به این منظور برگزار شد، رئیس دانشکده بر لزوم همکاری های بین بخشی برای دستیابی به اهداف بلند مدت دانشکده تاکید کرد.
1396/02/17

سامانه ثبت نام الکترونیکی مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان(طرح) راه اندازی شد

به گزارش روابط عمومی، با راه اندازی این سامانه ثبت نام مشمولین به صورت اینترنتی از طریق سامانه تامین و توزیع نیرو انجام خواهد شد.
1395/08/16