وظایف اداره آمار و فناوری اطلاعات

فن آوری اطلاعات در پیوند بین فعالیت های مختلف یک سازمان و نیز فعالیتهای بین سازمانی منطقه ای و بین المللی نقش اساسی ایفا نماید. امروزه استفاده از فناوری اطلاعات ضامن بقاء و تداوم فعالیت های یک سازمان محسوب می شود و بدون استفاده از آن نه تنها امکان بهره مندی از روش های جدید در سازمان ها فراهم نمی شود بلکه امکان رقابت با سازمان های دیگر نیز از میان خواهد رفت . فناوری اطلاعات شامل سه بخش داده پردازی ، پردازش متن و ارتباطات از راه دور است. مسؤولیت مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان در کنترل سه بخش یک سیستم حائز اهمیت است.
اهم فعالیت های این اداره عبارتند از:
- زیرساخت
- نرم­ افزار
- سخت­ افزار
- شبکه و اینترنت
- آموزش
- نظارت و اجرای پروژه های IT
 

شرح وظایف اداره آمارو فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • مدیریت و نظارت بر طراحی و پیاده سازی کلیه پروژه­ های مکانیزه در  دانشگاه و بیمارستان‌های حوزه دانشگاه.
 • مدیریت و نظارت بر نرم­ افزارهای دانشگاه.
 • پشتیبانی کلیه نرم­ افزارها و سخت­ افزارها و رفع مشکلات آنها
 • ارائه خدمات IT به اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان دانشگاه و بیمارستان‌ها
 • استفاده از نوآوری و ایده های کارکنان شاغل در حوزه IT برای ارتقای سازمان
 • نیاز سنجی، بررسی، نیازهای کامپیوتری و الکترونیکی حوزه های مختلف دانشگاه
 • تامین بستر لازم برای ارائه خدمات اینترنتی به ارباب رجوع و برون سپاری وظایف دانشگاه
 • تجهیز و پشتیبانی شبکه دانشگاه
 • پایش فعالیتهای IT دانشگاه و ارائه گزارشهای لازم به حوزه­ های مربوطه
 • نظارت بر فعالیتهای شرکت های نرم افزاری و سخت افزاری طرف قرارداد
 • توسعه بستر IT و استفاده از فناوری های نوین
 • جمع‌آوری آمار و اطلاعات موجود در بازه های زمانی مشخص و ارسال به مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی پس از جمع بندی