مدیر حراست دانشکده در مصاحبه با روابط عمومی اعلام کرد/ درگیری دو روز پیش در بیمارستان شهید بهشتی مراغه شخصی بود

مهندس ایوب پوررستم با اعلام این خبر افزود: این درگیری و جرح با چاقو به دنبال مشاجره لفظی بین دو تن از مراجعه کنندگان به بیمارستان اتفاق افتاد.
1396/05/11

نشست مدیر و کارشناسان اداره حراست دانشکده با نیروهای حفاظت فیزیکی واحدهای تابعه دانشکده علوم پزشکی مراغه

به گزارش روابط عمومی، در این نشست مهندس پور رستم به نقش موثر نیروهای حفاظت فیزیکی در ایجاد محیط آرام برای ارائه ی خدمات درمانی تاکید کرد.
1395/11/11

معاون حفاظت فیزیکی مرکز حراست وزارت بهداشت از مرکز پایش مراقبت های درمانی دانشکده بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی، این بازدید با حضور دکتر علی جنتی،سرپرست دانشکده علوم پزشکی مراغه، و آقای حبیبی، معاون حفاظت فیزیکی مرکز حراست وزارت بهداشت، انجام شد.
1395/10/28