وظایف و اختیارات اداره حراست

وظایف حراست
 •   ارائه مشاوره امنیتی و خدمات اطلاعاتی به بالاترین مقام اجرائی دانشگاه 
 •   پیش بینی و پیشگیری از تحرکات غیر قانونی در محیط تحت پوشش.
 •   تدوین دستور العملهای حفاظتی جهت حفظ و نگهداری اسناد طبقه بندی شده و نظارت بر حسن اجرای آن.
•    تهیه طرحهای حفاظتی و صدور دستورالعملهای لازم و نظارت بر اجرای آنها در زمینه های حفاظتی تاسیسات. تهیه شناسنامه محیطی به روز نمودن و جمع بندی اخبار و تهیه بولتن.
 •   طبقه بندی حفاظتی اماکن و تاسیسات تحت پوشش دانشگاه با هماهنگی مراجع ذی ربط.
 •   حفاظت از اطلاعات اسناد کارکنان و اماکن و محیطهای تحت پوشش به منظور جلوگیری از هرگونه تهدید و خطرات احتمالی
 •   صدور کارت شناسائی و مجوز تردد و رعایت تدابیر لازم به منظور پیشگیری از هر نوع سوء استفاده و جعل.
 •   ایجاد دبیرخانه و بایگانی محرمانه به منظور دریافت ثبت و صدور کلیه نامه های طبقه بندی شده واحد ذیربط  انجام سایر امور در حدود وظایف محول شده.
 •   ارائه پاسخ به سازمانهای ذیصلاح در خصوص استعلام های افراد.