حفاظت فیزیکی در حراست

اهم وظایف بخش حفاظت فیزیکی، عبارتند از:
 -  انجام اقدامات و پیش بینی‌های لازم به‌منظور جلوگیری از حوادث و سوانح احتمالی
 -  طبقه بندی تاسیسات به‌منظور تامین حفاظت مورد نیاز آنها
 -  تهیه وتدوین ضوابط ومقررات شناسایی وکنترل تردد مراجعان، کارکنان وخودروها
 -  صدور دستورالعمل‌ها لازم و نظارت بر اجرای  آنها در زمینه حفاظت تاسیسات
 -  آموزش و توجیه کارکنان در خصوص مراقبت‌ها ،حفاظت از تاسیسات و اماکن مجموعه
 -  کنترل تردد کارکنان و مراجعین در حیطه تاسیسات و اماکن سازمان
 -  تجهیز بعضی ازواحدها به دوربین مداربسته با هدف انجام اقدامات کنترلی و نظارت. در این حیطه، مشاهدات دریافتی (حوادث، اتفاقات، حریق‌ها و...) به واحدهای مربوطه اعلام شده و اقدام مناسب برای افزایش ضریب امنیتی صورت می‌پذیرد.
 -  نظارت بر تدابیر مرتبط با پیش‌بینی، پیشگیری و برخورد مؤثر با نفوذ و گسترش شایعات و بحرا‌ن‌های بالقوه درحیطه مسئولیت‌های تعیین شده.