نظر سنجی مشتریان

فرم نظر سنجی مشتریان
مراجعین محترم

با سلام، پرسشنامه ای که در اختیار شما قرار گرفته است به منظور بررسی میزان رضایتمندی مراجعین از خدمات ارائه شده در دانشگاه علوم پزشکی ، بیمارستانها و حوزه های تابعه است.
لذا خواهشمند است ضمن پاسخگویی دقیق ما را در ارائه خدمت بهتر به مراجعین یاری فرمایید.

از همکاری شما سپاسگزاریم


ثبت نظرسنجی