معرفی ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر

ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه در جاده هشترود تهران روبروی دانشگاه پیام نور مراغه  ، مستقر می باشد.

هدف از شکل گیری این ستاد  که به طور همزمان در تمامی  دانشگاههای کشور انجام شد ، رسیدگی به مشکلات آموزشی فرهنگی و رفاهی دانشجویان فرزندان عزیز شهدا و جانبازان ارجمند بود.

 این ستاد در حال حاضر کلیه دانشجویان مرتبط را تحت پوشش خود قرار داده و اهم فعالیت های آن بر محور  ارتقاء وضعیت آموزشی و جایگاه اجتماعی دانشجویان شاهد و ایثارگر متمرکز است. دبیرستاد دانشجویان شاهد و ایثارگردانشکده سرکار خانم اصغرزاده می باشند

 ستاد شاهد وایثارگردانشکده در راستای فعالیت های آموزشی خود بر طرح استاد مشاور تاکید فراوان دارد.

 در این طرح ، تمامی دانشجویان شاهد و ایثارگر در تمامی رشته ها و مقاطع ، تحت پوشش اساتید مشاور قرار می گیرند. اساتید مشاور در هر دانشکده ای وظیفه دارند تا با پی گیری های منظم وضعیت آموزشی دانشجویان تحت پوشش خود را به ستاد شاهد و ایثارگر اعلام کنند. تشریک مساعی ستاد دانشجویان شاهد با اساتیدمشاور باعث می شود تا راهکارهایی در خصوص ارتقاء وضعیت آموزشی دانشجویان در نظر گرفته شود.

 در این میان دانشجویان نخبه ، دانشجویانی با معدل الف و آنها که در ارتقاء آموزشی و تلاش اساتید مشاور عزیز و گرانقدر معدل آنان افزایش چشمگیر نشان دهد از طرف ستاد مورد تشویق و تقدیر قرار می گیرند.

 همچنین ستاد شاهد و ایثارگر با تلاشهای وافر خود در ارتقاء آموزشی دانشجویان عزیز زمینه شرکت دانشجویان نخبه را در کنگره ها ونشست ها فراهم کرده است. از دیگر فعالیت های آموزشی ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه طرح تقویت بنیه علمی دانشجویان نیازمند به تقویت در دروس خاص است. بر این اساس چنانچه دانشجویی در درسی ضعف داشته باشند و یا اساتید مشاور وجود کلاس تقویتی را برای وی ضروری تشخیص دهند ، این امکان از طریق ستاد فراهم می شود تا به شکل خصوصی و یا در گروههای کوچک این کلاسها برگزار شود و هزینه برگزاری آن درس پرداخت خواهد شد.

 ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه همچنین در امور رفاهی و فرهنگی و حتی رسیدگی به مشکلات خانوادگی دانشجویان از هیچ کوششی در جهت ارتقاء وضعیت آنان دریغ نخواهد کرد.

 در امور رفاهی ، اهداء کمک هزینه خرید کتاب، کمک هزینه پایان نامه و مواردی مثل هدایا و تشویقی از برنامه های ستاد شاهد و ایثارگر می باشد. 

همچنین رسیدگی به وضعیت اسکان دانشجویان شاهد و ایثارگر در خوابگاه و بررسی مشکلات اسکان آنان نیز همواره در دستور کار ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگردانشکده بوده است.

در زمینه مسایل فرهنگی نیز ستاد همواره به برگزاری اردو های زیارتی ، سیاحتی و آموزشی وبرگزاری مسابقات قرآنی ومسابقه کتاب خوانی اهتمام داشته است و در زمینه مساعدت دانشجویان و پرداخت کمک هزینه برای شرکت آنان در کلاسهای معتبر علمی و فرهنگی پیشقدم بوده است .