فعالیت‌های رفاهی

فعالیت های رفاهی ستاد شاهد و ایثارگر دانشکده علوم پزشکی مراغه
 

الف) تشويق دانشجويان شاهد و ايثارگر

ب) ارائه خدمات تكثير پايان نامه و جزوه درسي و كتاب

ج) اعطای تسهیلات خرید کتاب به دانشجویان شاهد و ایثارگر.