جایگاه و ویژگی‌های استاد مشاور

جایگاه استاد مشاور :
استاد مشاور ، استاد راهنما ی نیز می باشد که علاوه بر اجرای راهبردها به موضوعات موثر بر روند تحصیلی دانشجو توجه ویژه خواهد داشت.
ستاد مشاور مسئولیت اجرایی در رفع موانع  تحصیلی مانند مسائل رفاهی ، علمی ، عاطفی ، فرهنگی و ..... ندارد بلکه با ارجاع به موقع مشکلات به مراجع ذیربط پیش بینی شده در طرح ، نقش خویش را در رفع موانع ایفاء می کند.
ویژگیهای استاد مشاور :

عضو هیئت علمی تمام وقت و هم رشته و هم سنخ با رشته دانشجو باشد.

تبصره : دبیران ستادهایی که به عنوان استاد مشاور فعالیت می نمایند از مزایای اساتید مشاوردر جای خود بهره مند خواهند شد.

علاقمند ، دلسوز و متعهد به ارزشهای انقلاب اسلامی و شهدا باشد (ووقت کافی جهت حل مشکلات دانشجویان اختصاص دهد )

توانایی بر قراری ارتباطات صمیمانه با دانشجورا داشته باشد.

انتخاب اساتید مشاور حتی الامکان از اساتید دروس دانشجودر ترم مربوطه باشد.